Rapport

Drie minuten wachten – motor uit!

Veel burgers ergeren zich aan autobestuurders die hun motor onnodig lang laten draaien. De deelnemers aan het project “Publieksagenda en Burgerparticipatie” van het Ministerie van VROM vroegen zich af of de volksgezondheid er bij gebaat is wanneer automotoren minder lang onnodig stationair draaien. CE heeft in samenwerking met TNO twee hotspots onder de loep genomen waar veel auto’s zijn met stationair draaiende motoren. De conclusies zijn:

  • voor een gemiddelde auto in Nederland is het verstandig om de motor tijdelijk stil te zetten wanneer deze anders meer dan drie minuten zou draaien.
  • op hotspots van stationair draaiende motoren, zoals taxistandplaatsen, bruggen en busstations, worden chauffeurs nu al vrijblijvend geïnformeerd over de negatieve effecten.
  • het tijdelijk stilzetten van de motor zorgt voor lagere uitstoot, maar heeft een gering effect op de luchtkwaliteit.

Op basis van het onderzoek bevelen wij aan om luchtkwaliteit niet als belangrijkste motief te gebruiken voor mogelijk beleid rond stationaire motoren. Het genereren van aandacht voor de uitstoot van broeikasgassen, verspilling van brandstof en andere negatieve effecten van verkeer lijken betere motieven.

Meer over