Rapport

Duurzaam achterlandtransport in de Rotterdamse haven – Welke parameters zijn het belangrijkste?

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam heeft CE Delft een overzicht opgesteld van de duurzaamheidsparameters die van belang zijn voor het achterlandtransport van de haven, en op welke wijze het Havenbedrijf invloed kan uitoefenen op de duurzaamheid van dit  transport. Voor de verschillende bepalende  parameters zoals milieuklasse, schaalgrootte, voertuigbenutting en brandstofefficiëntie is kwantitatief aangegeven hoe de parameters de duurzaamheid beïnvloeden. Vervolgens is in samenhang met het  bestaande duurzaamheidsbeleid, inzicht gegeven in de wijze waarop het Havenbedrijf kan sturen op duurzaamheid. Daarbij is gelet op bestaande initiatieven per vervoersmodaliteit, per soort emissie  en parameter.

Voor meer informatie: Eelco den Boer, themaleider Verkeersemissies

Meer over