Rapport

Duurzaam vervoer Waterschap Zuiderzeeland

Het Waterschap Zuiderzeeland wil in haar interne mobiliteitsbeleid een duidelijkere rol voor de maatschappelijke effecten van het vervoer. Om te beginnen met de vervoersmiddelkeuze voor het bestuur van het Waterschap. Deze keuze zou niet alleen gebaseerd moeten worden op financiële en technische voorwaarden, maar ook op duurzaamheids- en andere sociale effecten van de verschillende mogelijke vervoersmiddelen. Een value casebenadering, waarbij de verschillende maatschappelijke effecten van de vervoersalternatieven in beeld worden gebracht, kan daarbij helpen.

In deze studie heeft CE Delft het Waterschap Zuiderzeeland ondersteund bij de uitvoering van een value case en businesscaseanalyse van verschillende alternatieven voor het vervoer (bijv. een dienstauto op biogas, waterstof of elektriciteit) van het dagelijks bestuur. Deze analyses brengen de maatschappelijke, financiële en technische effecten van de verschillende varianten zodanig in beeld dat ze gebruikt kunnen worden als input voor de beslissing over het vervoer van het dagelijks bestuur van het Waterschap.

De studie laat zien dat de meest kansrijke opties voor he Waterschap om het vervoer van het bestuur te verduurzamen liggen bij het openbaar vervoer of elektrische leaseauto’s. Deze opties leiden tot een significante duurzaamheidswinst tegen kosten die beperkt hoger liggen dan in de huidige situatie (vooral gebruik van de eigen, fossiel aangedreven auto). Beide opties lijken ook te voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit taakuitoefening, hoewel ze op sommige punten minder flexibiliteit bieden dan de huidige situatie.