Rapport

Duurzame GGD concessieverlening*

Deze studie is uitgevoerd in het kader van de nieuw aan te besteden OV-concessie voor Noord-Nederland, in opdracht van de provincie Groningen. In de studie is een inventarisatie gemaakt van verschillende duurzame technologieën. Het onderzoek betreft:

  • Effecten op emissies en kosten op voertuigniveau als gevolg van de inzet van duurzame technologieën. Het gaat zowel om technologieën die breed kunnen worden ingezet, zoals Euro V, EEV en aardgas, als om meer innovatieve technologieën als aardgas- of hybride aandrijvingen in combinatie met biobrandstoffen.
  • Regionale effecten als gevolg van de inzet van biobrandstoffen.
  • Daarnaast zijn voor de verschillende technieken de praktijkervaringen in kaart gebracht.
  • Met behulp van een parkmodel zijn de effecten op milieu, kosten en werkgelegenheid van de verschillende technologieën in beeld gebracht voor onderdelen van de concessie.

Deze studie loopt vooruit op de regeling “Innovatieve Concessieverlening” die naar verwachting binnenkort door de overheid wordt opengesteld. Op basis van deze regeling kunnen concessieverleners subsidie krijgen voor het beproeven van innovatie bustechnologieën. De studie is uitgevoerd in samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe, het OV-bureau Groningen-Drenthe en Energy Valley.