Rapport

Duurzame inpassing van Gelderse bedrijven

In het kader van het programma ‘Met preventie naar Duurzaam Ondernemen’ is in de provincie Gelderland in de periode februari – november 2005 de proeftuin ‘Duurzame inpassing Gelderse bedrijven’ uitgevoerd. Doel van deze proeftuin was te zoeken naar en experimenteren met een vernieuwende aanpak voor het oplossen van ruimtelijke inpassingsproblemen van bedrijven via het initiëren van duurzaam ondernemen. Bedrijven werden gestimuleerd aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen om hiermee oplossingen voor hun inpassingsproblematiek te vinden. De belangrijkste ervaringen uit het project zijn:

  • Inpassingsproblemen zijn met zoveel gevoeligheden omgeven dat een open benadering via het concept duurzaam ondernemen door zowel de bedrijven als de provincie als risicovol wordt ervaren.
  • Het kost veel tijd draagvlak te vinden voor deze benadering, zowel bij de bedrijven als bij de verschillende betrokken afdelingen van de provincie. In de loop van het project is meer en meer duidelijk geworden wat de potentie van het traject is, waardoor er aanknopingspunten zijn voor een vervolg.

    Meer over