Rapport

Duurzame kansen voor het Zeeuwse MKB

Voor Zeeuwse ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf die kansen zien om hun bedrijf via duurzaam ondernemen te versterken, bestaan in de periode 2004-2008 verschillende mogelijkheden om ondersteuning te krijgen voor hun initiatieven.

Duurzaam ondernemen lijkt tot dusver vooral een zaak van grote industriële bedrijven, van multinationals. Toch zijn steeds meer ondernemers in het MKB zich bewust van de maatschappelijke eisen die aan ze worden gesteld, en de kansen die daaruit voortvloeien. Het is ook geenszins onwil, maar eerder nog onmacht dat duurzaam ondernemen zich nog geen brede basis heeft verworven bij deze groep bedrijven. Vandaar dat in Zeeland ruim de tijd genomen is om in kaart brengen via welke lijnen het MKB daarbij zo effectief mogelijk kan worden ondersteund.

Meer over