Rapport

Economische- en Duurzaamheidseffecten Vliegbelasting: doorrekening nieuwe varianten

In 2018 heeft CE Delft een onderzoek gedaan naar de economische- en duurzaamheidseffecten van een aantal varianten van een vliegbelasting (CE Delft, 2018). Na afronding van het rapport heeft het ministerie van Financiën aangegeven nieuwe varianten te willen laten onderzoeken, waarin naast vertrekkende passagiers ook vrachtvliegtuigen worden belast. Dit rapport analyseert de economische- en duurzaamheidseffecten van deze varianten. Daarnaast zijn twee bestaande varianten opnieuw doorgerekend omdat er een nieuwe versie van het AEOLUS-model beschikbaar is gekomen.

Auteurs

Co-auteurs

Stefan Grebe, Significance