Rapport

Economische- en Duurzaamheidseffecten Vliegbelasting

Dit rapport presenteert een analyse van de economische- en duurzaamheidseffecten van de vlieg-belasting. De effecten zijn onderzocht voor drie hoofdvarianten, onderverdeeld in tien subvarianten, voor 2021 en 2030, tegen twee achtergrondscenario’s.

In alle varianten heeft de vliegbelasting een beperkt positief effect op de Nederlandse welvaart,
het BBP en de uitstoot van CO2. Deze uitkomst wordt voor beide achtergrondscenario’s gevonden.

De effecten van de vliegbelasting zijn relatief klein. Dat komt doordat het een relatief lage belasting is (enkele procenten van de gemiddelde ticketprijs) en doordat sprake is van knellende capaciteits-restricties op met name Schiphol. Deze capaciteitsrestricties leiden zonder vliegbelasting tot hogere winsten voor de luchtvaartmaatschappijen. De vliegbelasting zal voor een groot deel door de luchtvaartmaatschappijen worden betaald uit deze hogere winsten.

Als gevolg van de capaciteitsrestricties leidt een vliegbelasting niet tot minder vluchten maar tot een verschuiving tussen verkeerssegmenten (passagiers/vracht, OD /transfer en Europese/ intercontinentale bestemmingen). De effecten van de vliegbelasting op de CO2-emissies, geluid en fijnstof zijn dan ook klein.

In alle varianten en scenario’s pakt de onderzochte belasting welvaartverhogend uit door de overheidsbaten. De welvaartswinst komt vooral voort uit het feit dat buitenlandse luchtvaartmaatschappijen en passagiers deels de belasting betalen en doordat vraaguitval als gevolg van een vliegbelasting leidt tot alternatieve consumptie (in Nederland, buiten de luchtvaart) die wel belast is.