Rapport

Een drempel voor het milieu?

Het doel van verkeersdrempels en andere infrastructurele aanpassingen om de snelheid van het verkeer af te remmen is het vergroten van de verkeersveiligheid. Een dergelijke aanpassing heeft echter ook een effect op de milieubelasting door het verkeer. In opdracht van NoordNed Personenvervoer heeft CE een analyse uitgevoerd naar de verwachte effecten van verkeersdrempels op: lokale luchtkwaliteit, brandstofverbruik, CO2-emissies, geluidsbelasting en trillingen.
Een verlaging van de snelheden met een verkeersdrempel kan met name een negatief effect hebben op de lokale luchtkwaliteit. Vanuit het oogpunt van het milieu gaat de voorkeur uit naar alternatieve snelheidsremmende maatregelen, die wel leiden tot een lagere gemiddelde snelheid, maar snelheidsschommelingen beperken.

Meer over