Rapport

Effecten afschaffing teruggaafregeling non-profitinstellingen

In deze studie is onderzocht wat de impact is van de afschaffing van de Teruggaafregeling non-profitinstellingen in de Energiebelasting (EB). Hierbij is gekeken naar effecten op CO2-reductie en effecten op mogelijkheden voor verduurzaming en besparing van deze specifieke gebruikersgroepen. In de voorjaarsbesluitvorming van het kabinet is afgesproken om een inventarisatie uit te voeren van alle fossiele vrijstellingen, kortingen en aangepaste belastingtarieven. Deze impactanalyse maakt onderdeel uit van deze inventarisatie.