Rapport

Effecten en kosten(effectiviteit) van luchtkwaliteitsmaatregelen

Acht nationale luchtkwaliteitsmaatregelen onderzocht
De afgelopen tien tot vijftien jaar heeft de Nederlandse overheid zich ingespannen om de lucht­kwaliteit in ons land te verbeteren, in aanvulling op door Europa ingezet beleid. De Algemene Rekenkamer heeft aan CE Delft gevraagd om van acht nationale maatregelen voor het wegverkeer die tussen 2006 en 2015 van kracht zijn geweest de (kosten)effectiviteit in beeld te brengen.

Kosten en effecten op NOx en PM2,5
Alle acht maatregelen tezamen hebben in de periode van 2006 tot 2015 jaarlijks tot circa 2% lagere wegverkeeremissies geleid voor zowel NOx als PM2,5. Europees bronbeleid heeft in dezelfde periode voor een halvering van de PM2,5-emissie van het wegverkeer gezorgd en een afname van 40% van de NOx-emissies. De nationale maatregelen zijn dus relatief ineffectief gebleken in vergelijking met Europees bronbeleid. Echter, uit de analyse blijkt dat van vijf van de acht maatregelen de kosten lager waren dan de maatschappelijk baten. De drie overige maatregelen, waaronder de slooppremie, lijken duur, maar hierbij moet wel worden bedacht dat ze vooral aangrijpen op de uitstoot van voertuigen in steden waar het effect op de luchtkwaliteit groot is.