Rapport

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

CE Delft heeft voor Mobility Mixx doorgerekend welke effecten worden verwacht wanneer de Mobility Card* en Mobility Pool**, mobiliteitsproducten van Mobility Mixx, op het gehele Nederlandse bedrijfsleven en overheid worden toegepast. De conclusies van deze analyse zijn als volgt: 

Met de invoering van deze mobiliteitsproducten voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven en overheid schatten wij in dat er 4,2-9,6 miljard minder autokilometers gemaakt zullen worden, er 0,6-1,4 Mton CO2 minder uitgestoten zal worden en de totale kosten van de mobiliteit voor werkgevers met 0,6-1,4 miljard Euro zullen dalen. Daarnaast verwachten we een toename van de productiviteit van circa 15 miljoen uur per jaar en een afname van het aantal parkerende werknemers van circa 300 duizend per dag.

Deze cijfers geven een indicatie van het potentieel op basis van gemiddelde vervoerspatronen voor woon-werk- en zakelijk verkeer en effecten die zijn waargenomen in eerdere pilot studies rondom mobiliteitsregelingen.

* Mobility Card biedt werknemers (waaronder leaserijders) de mogelijkheid op eenvoudige wijze reizen met openbaar vervoer en OV-fiets te plannen en te betalen.
** Bij Mobility Pool wordt een deelauto bij het bedrijf geplaatst, die door werknemers gebruikt kan worden voor zakelijke afspraken. Dit biedt de mogelijkheid om in het woon-werkverkeer meer gebruik te maken van openbaar vervoer en de fiets.

Meer over