Rapport

Effecten van sluiting drie extra kolencentrales

Het PBL berekende recent dat zonder aanvullende beleidsmaatregelen Nederland niet kan voldoen aan het Urgenda-vonnis, waarin de emissiereductie in 2020 ten minste 25% moet zijn. Nederland koerst af op een reductie van de CO2-uitstoot van slechts 21%, de emissies moeten met 9 Mton extra omlaag. Als maatregel heeft het kabinet besloten om de Hemweg-kolencentrale eind 2019 te sluiten. Dit levert netto circa 1,5 Mton reductie op, nog onvoldoende voor het Urgenda-vonnis.

De maatschappelijke organisaties Greenpeace, Natuur & Milieu en het Longfonds hebben CE Delft gevraagd om in beeld te brengen wat de effecten zijn van het vroegtijdig sluiten van nog drie extra kolencentrales: Uniper en Engie op de Maasvlakte en RWE in de Eemshaven. CE Delft heeft de belangrijkste effecten onderzocht en in dit rapport op een rij gezet.

Effecten op CO2-uitstoot en -emissies
Als uiterlijk 1 januari 2020 de drie kolencentrales worden gesloten, dan zal dat zorgen voor een CO2-reductie in Nederland van 9 Mton in 2020, oplopend naar 11 Mton in 2025 en weer afnemend naar 9 Mton in 2029. Dit is de nettoreductie binnen Nederland. Hierin is rekening gehouden met extra CO2-emissie door meer productie van elektriciteit met aardgascentrales. Als rekening wordt gehouden met de extra productie door buitenlandse centrales, dan is de reductie jaarlijks 4-6 Mton (2020-2029).

Auteurs