Rapport

Elektriciteit uit AVI’s

Elektriciteitsopwekking in een AVI kost ongeveer € 36,- tot € 61,- per MWh. Dit blijkt uit dit onderzoek dat CE op verzoek van VEREBA heeft verricht naar de kosten van elektriciteitsopwekking in AVI’s.

Om deze range te bepalen zijn de kosten van elektriciteitsopwekking van de AVI’s Twence en GDA bepaald. De AVI van de GDA heeft een capaciteit van ongeveer 800 kton per jaar en is begin 90-er jaren in gebruik genomen. De AVI van Twence heeft een geringere capaciteit, 286 kton per jaar, en is eind 90-er jaren in gebruik genomen. Door het verschil in capaciteit en bouwjaar is de verwachting dat deze twee AVI’s een representatief beeld geven van het AVI-park in Nederland.
De elektriciteitsopwekking door Twence zit aan de bovenkant van de kostenrange, € 54,-/MWh ± 10%, en die van Amsterdam aan de onderkant, € 39/MWh ± 8%. De verschillen zijn toe te schrijven aan de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties.

In de kostenberekening van de elektriciteitsopwekking zijn meegenomen:

  • De investeringen die voor de elektriciteitsopwekking zijn gemaakt. De investeringen die zijn vermeden als gevolg van de elektriciteitsopwekking, heetwaterketels, zijn in mindering gebracht.
  • Grond- en gebouwkosten die aan de elektriciteitsopwekking zijn toe te schrijven.
  • Onderhoud en verzekeringen van de voorzieningen voor opwekking van elektriciteit.
  • Personeelskosten die aan de bediening van de elektrische voorzieningen zijn toe te rekenen.
  • Eigen elektriciteitsgebruik voor de elektriciteitsopwekking.

Met behulp van de netto contante waarde methode is bepaald wat de jaarlijkse opbrengsten aan elektriciteit moeten zijn om de investeringen en exploitatiekosten over 15 jaar te kunnen dekken.

Meer over