Rapport

Emissies Eindhoven Airport 2019–2030

De gebruiksvergunning voor burgerluchtvaart op Eindhoven Airport loopt in 2019 af. In dat jaar zal naar verwachting ook het maximale vergunde aantal vliegtuigbewegingen worden bereikt: 43.000. Eind 2017 hebben Rijk en regio besloten om samen een traject te starten om via een stapsgewijs proces te komen tot een perspectief op de toekomst van de luchthaven na 2019. In het kader daarvan zijn de effecten van verschillende toekomstscenario’s onderzocht.

CE Delft heeft een bijdrage geleverd door de effecten van verschillende toekomstscenario’s op lokale emissies en op CO2-emissies uit te rekenen. De resultaten zijn in twee rapporten gevat: de eerste heeft betrekking op de emissies van het landzijdige transport en de LTO-emissies van de luchtvaart; de tweede heeft betrekking op de CO2-emissies van de vliegtuigen die vertrekken vanaf Eindhoven.

Auteurs