Rapport

Emission Trading System for Road Transport. An exploratory study on possible impacts and policy interaction

Op 14 juli 2021 presenteerde de Europese Commissie haar ‘Fit for 55’-beleidsdocument: een pakket wetsvoorstellen bedoeld om de CO2-uitstoot van de EU in 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Een van de voorstellen betreft een afzonderlijk emissiehandelssysteem voor gebouwen en het wegvervoer (ETS-BRT). Naar aanleiding van dit voorstel is CE Delft door het Nederlandse ministerie van Infrastructuur & Waterstaat verzocht de implicaties van introductie van een apart Europees ETS voor het wegvervoer (ETS-RT) te onderzoeken, met bijzondere aandacht voor drie aspecten:

  1. interacties tussen een ETS-RT en bestaand beleid
  2. het potentiële prijsniveau van emissierechten in een ETS-RT
  3. de voor Nederland te verwachten effecten.

Hoofdconclusie
Een ETS-RT kan bijdragen aan het behalen van de ambitieuzere klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal. Deze doelstellingen zullen echter tot aanzienlijk hogere brandstofprijzen en transportkosten leiden, vooral voor particuliere weggebruikers, waardoor compensatiemaatregelen nodig zullen zijn om groeiende inkomensongelijkheid en publieke weerstand tegen een ETS-RT te voorkomen. Omdat een ETS-RT in diverse opzichten een aanvulling zou zijn op bestaande (nationaal en EU-)beleid, zal een eventueel uit te rollen ETS-RT hierbij goed moeten aansluiten.

Meer over