Rapport

Energie-efficiency in de industrie

Marktoverwegingen zijn een krachtige drive voor veel bedrijven bij hun beslissing om al of niet te investeren in energiebesparing. Aansluiten bij een ‘natuurlijk investeringsmoment’ is belangrijk. Evenals extra baten bijvoorbeeld in de vorm van een verhoogde productie of een verbeterde productkwaliteit. Wanneer kosten bespaard moeten worden, delft energiebesparing vaak het onderspit: reductie van grondstofkosten of personeelskosten levert snel méér op. Dat zijn de resultaten van een kwalitatief onderzoek van het adviesbureau CE naar de ratio achter investeringen in energiebesparing door bedrijven, uitgevoerd in opdracht van Novem. De onderzoekers bepleiten dan ook een combinatie van generiek instrumentarium en maatwerk waar het gaat om de stimulering van energiebesparing. Generiek beleid richt zich dan op het geven van een prijs aan CO2-emissies of energiegebruik. Hierdoor worden meer maatregelen rendabel. Daarnaast kan maatwerk vorm krijgen in begeleiding en advisering van (met name) risico-mijdende bedrijven. Of door subsidies veel meer toe te snijden op de situatie bij het betreffende bedrijf. Maatwerk dus in plaats van de huidige confectie.

Auteurs

Meer over