Rapport

Energie en gedrag in de woning

Alleen door groene elektriciteit en groen gas kan de CO2-emissie van huishoudens omlaag. Beïnvloeding van het stookgedrag heeft weinig blijvende invloed op het energiegebruik.

In opdracht van DG Wonen van het Ministerie van VROM heeft CE een analyse uitgevoerd van gegevens van 15.000 huishoudens. De analyse heeft zich gericht op het energiegebruik van die huishoudens waarbij gezocht is naar de bepalende factoren voor het gas- en elektriciteitsverbruik. Uit de analyse blijkt onder andere dat:

  • slechts een beperkte groep huishoudens zuinig stookgedrag vertoont;
  • zuinig stoken tot 5% lager verbruik per graad leidt;
  • gebruiksoppervlak en isolatie van de woning, ouderdom van de bewoners de belangrijkste verklarende factoren zijn voor het energiegebruik voor verwarming. Voor elektriciteit komt daar het inkomen bij.

Ontwikkeling de komende decennia
De energievraag per woning voor verwarming zal verder afnemen, maar voor de elektrische functies zal er een groei blijven. In totaal zal het brandstofverbruik (en dus de CO2-emissie) zonder extra beleid ongeveer gelijk blijven. Hierbij zijn er groei-(toename aantal woningen, groeiende welvaart) en bespaarfactoren (toename isolatiekwaliteit en efficiency apparaten).

Hoe CO2-emissie verlagen?
De vraag is vervolgens op welke wijze de overheid kan trachten de CO2-emissie van de huishoudens te verlagen. Het beïnvloeden van het stookgedrag lijkt hiervoor weinig zoden aan de dijk te zetten doordat het blijvende effect klein is en slechts een beperkte groep hierop kan worden aangesproken. Het beïnvloeden van de bouwkwaliteit (isolatie) gebeurt reeds en moet voortgezet worden. Aanscherping zal echter weinig extra besparingen opleveren tenzij fors geld hierin gestopt wordt. Het beïnvloeden van het aankoopgedrag van groene elektriciteit, en in de nabije toekomst ook groen gas, is effectief, redelijk eenvoudig aan te sturen en betaalbaar. Dit kan leiden tot substantiële verlaging van de CO2-emissies.

Auteurs

Meer over