Rapport

Energiebesparing in verkeer op locatie

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken voert Novem het programma EBIT uit, dat gericht is op het verminderen van het energiegebruik in verkeer en vervoer. In opdracht van Novem heeft CE verschillende ontwikkelingen om het energiegebruik in verkeer en vervoer te verminderen, op een rij gezet.
Het uiteindelijke doel van de studie is het realiseren van een instrument waarmee gemeenten inzicht kan worden verkregen in de effecten, kosten en implementatie van energiebesparende maatregelen in het verkeer en vervoer binnen een woonwijk.
In de studie is een zevental maatregelen uitvoerig beschreven en worden aanbevelingen gedaan over de implementatie. Bij de selectie van de maatregelen is rekening gehouden met energiebesparingspotentie uitvoerbaarheid, mogelijkheden voor publiek private samenwerking en de kansen op synergie-effecten tussen de maatregelen onderling.
Kenmerken en effecten op het energiegebruik van het verkeer in de woonwijk zijn samengevat in factsheets.

Meer over