Rapport

Energieprijzen in vergelijk

Stichting Natuur en Milieu heeft CE verzocht om in een korte studie te onderzoeken of de energieprijzen voor de Nederlandse industrie gemiddeld gezien hoger zijn dan in de omringende landen.

De analyse in deze notitie toont aan dat Nederland nog een goedkoopte-eiland in Europa is als het gaat om de prijzen voor de industrie voor energie. Zowel aardgas- als elektriciteitsprijzen liggen onder het gemiddelde van de EU15. De gemiddelde aardgas die betaald wordt door de Nederlandse industrie behoort zelfs tot de laagste van Europa.
Bij vergeljiking van energieprijzen gaat het er maar net om welke energieprijs je kiest. Eurostat hanteert bijvoorbeeld in hun overzichten energieprijzen voor één specifieke groep van industriële kleinverbruikers. Deze groep is echter niet representatief voor de hele industrie van een land. Een gemiddelde energieprijs voor de industrie valt het beste te berekenen door alle prijzen te wegen met het gebruik van alle industriële energieconsumenten.

Auteurs

Meer over