Rapport

Energiepunten in de REB: mission impossible?

CE heeft in opdracht van NOVEM onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de opbrengsten van de Regulerende Energiebelasting (REB) te gebruiken voor het opstarten en voortbestaan van een energiepuntensysteem. Het energiepuntensysteem dat we bekeken hebben is erop gericht huishoudens te belonen voor en verleiden tot (meer) energiebesparend gedrag. Het systeem is in 2000 opgezet door Barataria en Traffic Test. Om tot een uitspraak te komen of de REB-opbrengsten gebruikt kunnen worden voor het energiepuntensysteem, hebben we doel en werking van de REB geanalyseerd, aangevuld met gesprekken met betrokken beleidsambtenaren. Dit heeft geleid tot een heldere beschrijving van de REB, met als bijlagen de wetteksten zoals ze in 2000 golden. Uit de analyse komt naar voren dat het onwaarschijnlijk is, dat het energiepuntensysteem met REB-opbrengsten kan worden opgezet of voortgezet, door de criteria die aan de aanwending van de REB-opbrengsten worden gesteld.

Meer over