Rapport

EPL Monitor 2003 : nieuwbouw en herstructureringslocaties

Sinds 1998 wordt jaarlijks de EPL-monitor gepubliceerd, een overzicht van de energieprestatie van woningbouwlocaties. In dit rapport wordt de monitor van 2003 toegelicht, met als nieuw onderdeel de lijst voor herstructureringsprojecten, naast de gebruikelijke lijst voor nieuwbouwlocaties. Een waardevolle aanvulling, aangezien het huidige milieubeleid zich steeds meer gaat richten op de bestaande bouw. Daar ligt immers nog een groot besparingspotentieel. Verder wordt in het rapport, naast de monitor zelf, de EPL-methodiek kort toegelicht. Het rapport sluit af met de resultaten van enkele kwalitatieve interviews met wethouders, gemeenteambtenaren en medewerkers van woningcorporaties over het beleidsproces waarin de EPL tot stand komt.

Meer over