Rapport

EPL nieuwe strategie

In de subsidieregeling BANS-klimaatconvenant van 2003 is opgenomen dat ‘indien de EPC voor woningen tijdens de looptijd van de subsidieregeling wordt aangescherpt, de EPL-norm voor het thema Woningbouw nieuwbouw zonodig eveneens evenredig worden aangescherpt’. Sinds 1 januari 2006 is de EPC inderdaad aangescherpt van 1,0 tot 0,8 en is dus de vraag gerezen of en in welke mate de doelstellingen aangescherpt moeten worden. Dit rapport bestaat uit een onderbouwde aanbeveling voor een nieuwe EPL norm woningbouw in de BANS regeling en uit een serie Frequent Asked Questions over de gevolgen van de EPC-aanscherping op de EPL.