Rapport

ESCAPE: Economic SCreening of Aircraft Preventing Emissions

Het ESCAPE-project (Economic SCreening of Aircraft Preventing Emissions) verkent het technische, milieukundige en economische potentieel van vliegtuigen met minder broeikasemissies. Nieuwe vliegtuigtechnologieën en –concepten zijn nodig om de toenemende milieudruk van de luchtvaart, een gevolg van haar snelle groei, te verminderen.
Het hoofdrapport en het achtergrondrapport behandelen een aantal sleutelvragen: Wat is het potentieel voor verdere ontwikkeling van vliegtuigen met de huidige turbofanmotoren? Wat is het potentieel van andere voorstuwingsopties? Wat zijn de relaties tussen ontwerpsnelheid, milieubelasting, de prijs van brandstof of CO2-emissies en de kosten van het vliegen? En welke barrières houden introductie van schonere vliegtuigen tegen en hoe kunnen deze barrières worden geslecht?
De ESCAPE-rapporten zijn vervaardigd door een consortium bestaande uit CE, Peeters Advies en de Faculteit der Lucht- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft, met technische ondersteuning van ADSE, Aircraft Design and Systems Engineering.
De rapporten zijn gereviewd door experts van Rolls Royce, Pratt & Whitney, NASA, DLR en NLR. De vijf reviews zijn gebundeld in de laatste bijlage van het bijlagenrapport.

Meer over