Rapport

Estimated revenues of VAT and fuel tax on aviation

Voor de internationale luchtvaart geldt ontheffing van BTW, zowel op inputs (zoals brandstof en vliegtuigen) als op inkomsten (zoals tickets). In de EU geldt voor vliegtuigbrandstof ook ontheffing van de minimum tarieven voor brandstofaccijns.

In dit rapport worden de potentiële opbrengsten van BTW op tickets en brandstofaccijns op kerosine berekend. Als BTW op tickets zou worden geheven en andere belastingen op vliegen tegelijk zouden worden afgeschaft, zou dit ongeveer 7 miljard euro opbrengen. Door accijns op kerosine te heffen zouden deze opbrengsten tot ongeveer 20 miljard euro stijgen.

In deze cijfers zijn de gevolgen van de kostenstijgingen voor de vraag naar vliegreizen niet verdisconteerd. Omdat hogere kosten tot verminderde vraag zullen leiden, kunnen de ramingen als bovengrens worden beschouwd.

Deze studie is uitgevoegd in opdracht van Transport & Environment (T&E), de Europese Federatie voor Transport en Milieu.

Auteurs

Meer over