Rapport

ETS for small aviation emitters

De EU heeft besloten dat vliegtuigexploitanten met geringe emissies die aan het EU ETS deelnemen een vereenvoudigde procedure mogen gebruiken om hun CO2-emissies vast te stellen. In plaats van verificatie door een onafhankelijke controle-instantie mogen zij de door Eurocontrol ontwikkelde small emitters tool gebruiken. Dit besluit was gebaseerd op een rapport van CE Delft, PWC en SQ Consult, waaruit bleek dat 90% van de vliegtuigexploitanten in het ETS jaarlijks minder dan 25.000 ton CO2 uitstoot. Deze grotendeels niet-commerciële exploitanten zijn verantwoordelijk voor 0,8% van de emissies die onder het ETS vallen. Voor dergelijke exploitanten zijn de administratieve lasten aanzienlijk: in dit rapport wordt becijferd dat het ze jaarlijks zo’n EUR 10.000 kost om aan hun verplichtingen te voldoen. Hiervan zijn ongeveer 70% administratieve kosten (voor onder andere monitoring, rapportage en verificatie) en slechts 30% koolstof-gerelateerd. Door toepassing van de vereenvoudigde procedure kunnen deze kosten veel lager.

In dit rapport worden ook andere vereenvoudigingen van het ETS geanalyseerd, en ook alternatieve manieren om CO2-emissies van de luchtvaart aan te pakken.

Auteurs

Meer over