Rapport

Evaluatie subsidieregeling binnenvaart

De Provincie Zuid-Holland heeft in de periode 2013-2015 de subsidieregeling ‘Milieumaatregelen Binnenvaart Zuid-Holland’ uitgevoerd, in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

CE Delft heeft in aanloop naar de tweede tranche van de regeling een tussenevaluatie gemaakt van de eerste tranche, teneinde de regeling te kunnen optimaliseren. Dit rapport is het resultaat van evaluatie. Hierin gaat de aandacht vooral uit naar het verbeteren van de verhouding tussen kosten en baten.
Het rapport geeft de resultaten weer van de analyses die gemaakt zijn op basis van de beschikbare gegevens uit de aanvragen. Daarnaast is een aantal interviews gehouden om ervaringen van betrokken partijen te evalueren.

Meer over