Rapport

Evaluation study on Speed Limitation Devices

Deze studie omvat zowel een ex-post als een ex-ante evaluatie van de EU-richtlijn inzake snelheidsbegrenzers. Hij geeft een state-of-the-art overzicht van de waargenomen en de te verwachten effecten van de installatie van snelheidsbegrenzers. In de ex-post evaluatie zijn de effecten geëvalueerd van de huidige Richtlijn 92/6/EEG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2002/85/EC, die vereist dat alle zware bedrijfsvoertuigen worden uitgerust met snelheidsbegrenzers. De effecten op verkeersveiligheid en emissies zijn kwantitatief ingeschat, terwijl effecten op verkeersgeluid en de transportmarkt op een kwalitatieve manier zijn geëvalueerd. In de ex-ante evaluatie zijn deze soorten effecten beoordeeld voor verschillende scenario’s voor herziening van de huidige richtlijn. Het betreft scenario’s waarin de maximum snelheid voor zware bedrijfsvoertuigen wordt gewijzigd, waarin de richtlijn wordt uitgebreid naar lichte bedrijfsvoertuigen en/of waarin de installatie van verschillende soorten systemen voor intelligent speed adaptation (ISA) wordt vereist. De studie is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie door CE Delft, Transport & Mobility Leuven, TRT en TNO.