Rapport

External and infrastructure costs of road and rail traffic

In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft CE een verklarende analyse gemaakt van vijf gezaghebbende Europese studies naar van de onbetaalde kosten van weg- en railverkeer. Achtergrond van de studie is dat beleidsmakers die zich bezighouden met prijsbeleid in het verkeer vaak door de bomen het bos niet meer zien. Iedere studie lijkt namelijk in eerste instantie tot totaal verschillende resultaten te leiden. Deze ogenschijnlijke ‘onenigheid der economen’ maakt het onderbouwen van prijsmaatregelen natuurlijk moeilijk. Uit de analyse blijkt dat het met de economische onzekerheden wel meevalt. Er zijn zeker verschillen tussen de studies, maar deze worden niet zozeer veroorzaakt door verschillende economische waarderingen als wel door verschillen in gebruikte kentallen -emissies, ongevalsrisico’s- en door verschillen in een beperkt aantal normatieve uitgangspunten. Zoals: vinden we dat de volledige onderhoudskosten van infrastructuur door de gebruikers moeten kunnen worden opgebracht? Vinden we dat de overheid haar burgers moet beschermen tegen hun eigen risico’s (door bijvoorbeeld veiligheidsgordels)? Hoe serieus nemen we het klimaatbeleid? Als dit soort keuzes eenmaal zijn gemaakt zijn de verschillen in kosteninschattingen vervolgens vrij beperkt.

Meer over