Rapport

Externe kosten van kernenergie

In overeenstemming met internationale afspraken dient een exploitant van een kerncentrale zich voor minimal 700 miljoen Euro aan schade te verzekeren. Dit bedrag valt echter in het niet bij de potentiële schade van een kernramp. In het geval van een grote ramp wordt de schade dus vrijwel volledig door de maatschappij gedragen en bestaan er externe kosten. De externe kosten van risico’s worden bepaald door de verwachtingswaarde van het risico en de risicoaversie. Zonder het meenemen van de risicoaversie zijn de externe kosten van een kerncentrale als gevolg van onverzekerde risico’s beperkt (enkele miljoenen Euro’s op jaarbasis). Het meewegen van risicoaversie kan de externe kosten echter tientallen keren hoger doen uitvallen. Helaas is er nog maar weinig bekend over de daadwerkelijke waarden van risicoaversie. Deze studie berekent theoretisch wat de effecten van verschillende maten van risicoaversie zijn op de hoogte van de externe kosten.

Meer over