Rapport

Feiten en cijfers rondom ontgassingen

Binnenvaartschepen kunnen worden ontgast als ze van lading wisselen. Hierbij kunnen dampen vrijkomen van de vervoerde lading. Dit ontgassen staat sterk in de belangstelling van overheden en bedrijfsleven. Daarbij wordt gekeken naar de omvang van de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen.

In dit verband heeft de Provincie Zuid-Holland aan CE Delft gevraagd om kort feiten en cijfers over ontgassingen op een rij te zetten. Basis daarvoor is een inventarisatie van ontgassingen, die wij in 2013 voor bedrijven uit de sector hebben opgesteld. Dit onderzoek geeft aan hoeveel schepen ontgassen, en welke emissies daarbij vrijkomen. Op basis daarvan kan worden ingeschat welke emissies het meest prioriteit hebben en welke maatregelen mogelijk zijn om ontgassingen te beperken.

Inmiddels werken overheden en bedrijfsleven aan afspraken over het vergaand terugdringen van ontgassingen, en hebben de betrokken overheden hierover een bestuursakkoord getekend.