Rapport

Flexibiliseringsmechanismen in relatie met saldering

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de flexibiliteitsbehoefte in het elektriciteitssysteem zal toenemen om minder stuurbare invoeding van wind- en zonne-energie op te kunnen vangen. De flexibiliteitsbehoefte kan komende jaren ook bij kleinverbruik sterk gaan toenemen. Zo zal de variabele productie van elektriciteit uit zonne-energie bijdragen aan de flexibiliteitsbehoefte, maar ook de toepassing van technieken met een aanzienlijke elektriciteitsvraag en een specifiek vraagpatroon (bijvoorbeeld elektrisch vervoer en elektrische warmtepompen) kunnen leiden tot een grotere flexibiliteitsbehoefte. Dit rapport biedt een impactanalyse van denkbare flexibiliseringsmechanismen voor de kleinverbruiker en het elektriciteitssysteem. Hiertoe wordt achtereenvolgens ingegaan op de toekomstige flexibiliteitsbehoefte, een verkenning van flexibiliseringsmechanismen, de impact van deze mechanismen op kleinverbruik, de impact op systeemniveau en verkenning van benodigde aanpassingen van het reguleringssysteem.

Auteurs

Co-auteurs

Jos Sijm, Jaap Jansen en Omar Usmani (ECN)

Meer over