Rapport

Further Analysis of the SCBA of NDDL Airport

In opdracht van het Collectif d’élus Doutant de la pertinence de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CéDpa) voerde CE Delft In 2011 een studie uit waarin werd aangetoond dat de resultaten van de sociale kostenbatenanalyse (SKBA) die in de Enquête Publique (met name Pièce F) werden gepresenteerd onbetrouwbaar waren. Omdat het onderzoek waarop Pièce F was gebaseerd niet beschikbaar was, kon CE Delft de oorzaken van deze tekortkomingen niet achterhalen. Sindsdien heeft CéDpa een aantal documenten in handen gekregen die mogelijk kunnen helpen deze tekortkomingen in Pièce F te verklaren en heeft CE Delft gevraagd deze documenten te analyseren om te bezien of dit inderdaad het geval is. In dit rapport worden de resultaten van deze analyse gepresenteerd.

Meer over