Rapport

Further development of the EU ETS for aviation against the background of the introduction of a global market-based measure by ICAO

De emissies van de luchtvaartsector stijgen in bovengemiddeld tempo. In 2012 heeft de Europese Unie, die met haar klimaatbeleid vooroploopt, de luchtvaart in de Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) opgenomen. Ter ondersteuning van het internationale proces richting een mondiale, marktconforme maatregel om de internationale luchtvaartemissies onder de paraplu van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) te brengen, is de reikwijdte van de emissiehandel teruggebracht. In plaats van alle vluchten die opstijgen of landen binnen het territorium van de Europese Economische Ruimte (EEA), zoals oorspronkelijk gepland, zullen tot 2023 alleen vluchten binnen de EEA onder de emissiehandel vallen.

Dit project onderzoekt de wisselwerkingen tussen de twee marktconforme maatregelen om luchtvaartemissies te beperken: het EU ETS en het Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). Hiertoe wordt een aantal mogelijkheden om tot een combinatie van de twee maatregelen verkend. Hoewel beide aanpakken in principe emissiemetingen inhouden, verschillen de zgn. MRV-regels (inzake bewaking, rapportage en verificatie) zowel procedureel als in hun details. De MRV-procedures worden op een rij gezet en de verschillen beoordeeld, vooral met betrekking tot de emissiekengetallen voor alternatieve brandstoffen. Omdat alleen vluchten binnen de EEA momenteel onder het EU ETS vallen, wordt de rol van luchtvaartmaatschappijen van buiten de EEA die op deze routes vliegen beoordeeld.

Een kwantitatieve schatting van de vermoedelijke bijdrage van de twee marktconforme maatregelen, het EU ETS en CORSIA, aan het behalen van het EU-emissiedoel voor de luchtvaart voor 2030 wordt gegeven.

Auteurs

Co-auteurs

Öko-Institut, Berlijn: Verena Graichen, Martin Cames, Sabine Gores, Graham Anderson

TAKS, André van Velzen

Meer over