Rapport

Gas als zonnebrandstof. Verkenning

In opdracht van Gasunie heeft CE Delft een verkenning uitgevoerd naar de rol van gas als energiedrager voor hernieuwbare energie. Niet voor de korte termijn, maar vooral voor de langere termijn als Nederland vol staat met windturbines en er volop zonnecellen zijn geïnstalleerd. Wat dan, waar komt de hernieuwbare energie dan vandaan en hoe krijgen we het op de juiste plaats op de juiste tijd?

Auteurs