Rapport

Gegevens stroometikettering 2004

Sinds 1 januari 2005 zijn leveranciers en producenten van elektriciteit verplicht om aan te geven wat het aandeel was van iedere energiebron in de totale door hen gebruikte of geproduceerde brandstofmix. CE heeft op basis van de in januari 2005 beschikbare cijfers uitgezocht wat de brandstofmix was van in Nederland in 2004 aan eindverbruikers geleverde elektriciteit. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar in Nederland geproduceerde elektriciteit en import. Ook ging CE na wat de CO2 uitstoot en de hoeveelheid kernafval was van de in Nederland geproduceerde en van geïmporteerde elektriciteit.

Meer over