Rapport

Gevolgen Market Based Measures CO2-emissiereductie zeevaart voor Nederland

Om de CO2-uitstoot van de internationale zeevaartsector terug te dringen worden momenteel zogeheten Market Based Measures (MBMs), zoals bijvoorbeeld het veilen van emissierechten of het invoeren van een heffing, overwogen. De invoering van de MBMs zal voor Nederland relatief beperkte economische effecten hebben. Deze effecten wijken bovendien niet bijzonder af van die voor andere landen. De wijze waarop de MBMs worden georganiseerd en gehandhaafd, is voor Nederland mogelijk wel van onderscheidend belang. Dit gezien het belang van de havens voor de Nederlandse economie, de relatief grote bunkersector, en de relatief kleine schepen en kleinschaligheid van de Nederlandse reders.

CE Delft en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) hebben deze studie gezamenlijk uitgevoerd.

Auteurs

Co-auteurs

Pauline Wortelboer-van Donselaar (KiM)
Maarten Kansen (KiM)
Saeda Moorman (KiM)
Marnix Koopman
Martine Smit

Meer over