Rapport

GHG emissions of green coffee production
Toward a standard methodology for carbon footprinting

Door CE Delft en Plant Research International zijn de huidige kennis over de door koffieproductie veroorzaakte broeikasgasemissies en bestaande normen op het gebied van carbon footprinting onderzocht met als doel de belangrijkste methodologische problemen en ontbrekende gegevens bij het carbon footprinting van koffie vast te stellen.

Op basis van dit rapport zal de koffiewerkgroep van het SAI-platform samen met belanghebbenden gaan werken aan "product category rules" (PCR) voor het footprinten van groene koffie. 

De volgende uitdagingen werden vastgesteld:

 

  • Wetenschap: bodemgehalte organische stof, boomschaduw/simultane teelt, emissies door kunstmestgebruik, emissies door fermentatieproces en residubehandeling
  • Methodologie: opnemen alle bronnen (koolstof in bodem + bovengronds), gegevenskwaliteit, rekenvoorschriften, toewijzing (bedrijfsvoering op plantage)
  • Proces: talrijke belanghebbenden, emissiereductie is slechts één van de problemen

Meer over