Rapport

Green Tax Battle electric

In de Green Tax Battle worden vijf teams uitgedaagd om te komen met concrete fiscale voorstellen voor het stimuleren van de transitie naar elektrisch rijden. CE Delft en Loyens & Loeff hebben in opdracht van Natuur en Milieu de vijf voorstellen beoordeeld op hun mobiliteits-, milieu-, financiële en markteffecten alsmede op hun uitvoerbaarheid. Daarbij is gebruik gemaakt van een kwalitatieve aanpak. Het gaat dan ook om een globale analyse van de effecten die verwacht mogen worden van de verschillende voorstellen. 

Auteurs

Meer over