Rapport

Handboek Schaduwprijzen: Waardering en weging van emissies en milieueffecten

In het Handboek Schaduwprijzen wordt uitgebreid ingegaan op de berekeningsmethodiek en toepassing van schaduwprijzen en de daarvan afgeleide weegfactoren voor individuele milieuthema’s. Daarmee is dit Handboek een nuttig wetenschappelijke achtergronddocument, waarin relevante factoren, methodologische keuzes en te hanteren aannames voor het bepalen van schaduwprijzen en weegfactoren expliciet worden benoemd.

Tevens worden twee datasets gepresenteerd; één op basis van preventiekosten en één op basis van schadekosten. Deze cijfers kunnen worden toegepast in tal van economische en milieukundige analyses, mits in ogenschouw wordt genomen dat het om Nederlandse gemiddelden gaat.

Het unieke aan dit onderzoek is dat de meest recente milieukundige ontwikkelingen rondom karakterisatiefactoren en economische inzichten in waardering zijn gecombineerd tot een methodologisch consistent geheel. Hierdoor wordt zowel een bijdrage geleverd aan de literatuur rondom waardering van externe effecten, als aan de milieukundige literatuur die weegfactoren probeert te ontwikkelen.

Het Handboek Schaduwprijzen is medio Juni 2017 vervangen door het Handboek Milieuprijzen 2017. In 2023 is een nieuw Handboek Milieuprijzen verschenen.

Auteurs

Co-auteurs

Marisa Korteland
Sander de Bruyn