Rapport

Handbook on the External Costs of Transport – Version 2019

In het Handboek Externe Transportkosten wordt een best-practice-methodologie gepresenteerd om de voornaamste categorieën externe transportkosten te schatten. Er wordt ook een overzicht gegeven van de meest recente inputwaarden (b.v. de waarde van tijd, waarde van een statistisch leven), zodat Handboekgebruikers hun eigen schattingen van externe kosten kunnen maken. Het Handboek geeft tenslotte totale, gemiddelde en marginale waarden van externe kosten die direct door gebruikers kunnen worden toegepast.

In deze 2019-versie van het Handboek –  een update van de versies uit 2008 en 2014 – wordt rekening gehouden met alle nieuwe resultaten die vanaf 2014 beschikbaar zijn gekomen met betrekking tot methoden en inputwaarden voor gebruik bij het schatten van externe transportkosten door onderzoekers en beleidsmakers.

Het Handboek geeft methodologieën en cijfers voor alle belangrijke categorieën externe transportkosten: ongevallen, luchtverontreiniging, klimaatverandering, geluidsoverlast, congestie, well-to-tank-emissies en de kosten van habitatschade. Alle relevante vervoerswijzen (weg, spoor, binnenvaart, lucht, maritiem) in alle EU-lidstaten, Zwitserland, Noorwegen, Japan, de Amerikaanse staten California en Missouri, en de Canadese provincies Alberta en British Columbia worden in beschouwing genomen.

De 2019-versie van het Handboek is ontwikkeld als onderdeel van de studie ‘Sustainable Transport Infrastructure Charging and internalisation of Transport Externalities’ in opdracht van de Europese Commissie DG MOVE. Deze studie had als doel het beoordelen van de mate waarin de principes van ‘de gebruiker betaalt’ en ‘de vervuiler betaalt’ in EU-lidstaten en andere ontwikkelde landen zijn geïmplementeerd.

Voor meer informatie over de andere deliverables van dit project, klik hier.

Auteurs

Co-auteurs

Daniel Sutter, Cuno Bieler (INFRAS)

Silvia Maffii, Marco Brambilla, Davide Fiorello, Francesca Fermi, Riccardo Parolin (TRT)

Kareen El Beyrouty (Ricardo)