Rapport

Handleiding Modellen Luchtkwaliteit

In vervolg op de handreiking over het Besluit luchtkwaliteit heeft CE ook een toelichting gemaakt voor het gebruik van de verschillende Nederlandse modellen (CAR-II en NNM) waarmee t.b.v. de rapportageplicht uit het Besluit de luchtkwaliteit berekend kan worden (“Toelichting Modellen Luchtkwaliteit”). Deze toelichting is te vinden op de website van InfoMil:
http://www.infomil.nl.

Meer over