Rapport

Hernieuwbare energie in de nieuwe lidstaten van de EU

In dit project heeft CE voor het EU-Japan Centre for Industrial Cooperation onderzocht wat de stand van zaken is op het gebied van hernieuwbare energie in de 10 nieuwe (Oost-Europese) lidstaten van de EU die in 2004 zijn toegetreden. Huidige toepassing, potentieel en beleid in de verschillende landen zijn onderzocht. Voor ieder van de landen is een concrete case-studie uitgewerkt.

Meer over