Rapport

Het nucleaire landschap*

Voor het Rathenau Instituut onderzocht CE wat de stand van zaken is op het gebied van kernenergie op dit moment. Het rapport doet verslag van de nieuwste ontwikkelingen bij kernenergie op de deelgebieden reactorveiligheid, afval, terrorisme, proliferatie, kosten, klimaat, publieke opinie en besluitvorming. Conclusie is dat met name de besluitvorming over kernenergie ingrijpend is veranderd ten opzichte van twintig jaar geleden. De opinies over kernenergie zijn daarentegen nog steeds even verdeeld als vroeger. Een nieuwe ‘Brede Maatschappelijke Discussie’ over dit onderwerp lijkt daarom nu niet zinvol. Wel kunnen kleinschaliger debatten op deelonderwerpen en met specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren) een toegevoegde waarde hebben.

Het rapport is te bestellen of te downloaden bij het Rathenau Instituut (www.rathenau.nl).

Auteurs

Meer over