Rapport

How can the environmental effect of the ETS for aviation be kept constant, despite changes in scope?

Door de Europese Commissie is voorgesteld de geografische afbakening van het EU ETS te wijzigen. Dit zou leiden tot een afname in de uitstoot onder het emissieplafond en daarmee tot een kleinere absolute emissiereductie. In deze notitie wordt geanalyseerd hoe het emissieplafond veranderd zou moeten worden om ervoor te zorgen dat de absolute emissiereductie van de luchtvaartsector ongewijzigd blijft. Er wordt berekend dat het plafond 15-55% lager zou moeten zijn dan hetgeen door de Commissie wordt voorgesteld.

Auteurs

Meer over