Rapport

Identifying breakthrough technologies for the production of basic chemicals

De focus van deze studie ligt op het verkennen van breakthrough technologieën om forse emissiereducties mogelijk te maken in drie toonaangevende processen in de chemische industrie. Die reducties zijn nodig wil Europa in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 80- 95% hebben verminderd, zoals de Europese Commissie eerder heeft uitgesproken. In de Routekaart 2050 heeft de Commissie voorgesteld om de emissies van industriële sectoren met 83 – 87% te verminderen tot 2050.

In deze context hebben we alternatieven voor de productieprocessen van de volgende stoffen bestudeerd:

  • Ammonia
  • Olefinen
  • Aromaten (BTX)

Voor al deze processen zijn alternatieven gevonden die 50-100% daling van broeikasgasemissie mogelijk maken, vergeleken met de “best practices” van het conventionele proces.
Onze bevindingen betreffende de chemische industrie en onze eerdere bevindingen betreffende de productie van staal, cement, pulp en papier, laten zien dat er veelbelovende mogelijkheden zijn voor de Europese energie-intensieve industrie om bij te dragen aan een koolstofarme economie. Grootschalige toepassing van deze emissie-reducerende processen vraagt om een integrale Europese industrie- en energiepolitiek, die een efficiënt en duurzaam gebruik van hulpbronnen, zoals beschikbare biomassa, opslagcapaciteit voor CCS en productiemiddelen voor hernieuwbare energie, mogelijk maken.

Meer over