Rapport

Inclusion of road transport in the EU ETS. Some initial considerations

In het kader van de Europese Green Deal is aangekondigd dat de emissies van het wegvervoer en de gebouwde omgeving ook eventueel in het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) zullen worden opgenomen. De Europese Commissie is voornemens een wetsvoorstel hiervoor in juli 2021 te presenteren. Het wegvervoer zou in het huidige EU ETS kunnen worden opgenomen of in een andere, nog vast te stellen ETS-variant.

Naar aanleiding van het voornemen van de Commissie wil het Nederlandse ministerie van Infrastructuur & Waterstaat meer weten over de gevolgen van opname van het wegvervoer in het ETS. Het ministerie is vooral geïnteresseerd in informatie over de eventuele toegevoegde waarde van een dergelijk instrument in vergelijking met andere (Europese en nationale) klimaatmaatregelen voor het wegvervoer en de interacties tussen deze verschillende typen instrument. Op verzoek van het ministerie zal CE Delft de komende maanden hiernaar onderzoek doen.