Rapport

Indicatoren en dematerialisatiebeleid: een common view

Internationaal zijn er verschillende voorstellen om te komen tot beleid rondom natuurlijke hulpbronnen, ook wel aangeduid met dematerialisatiebeleid of materialenbeleid. Dergelijk beleid zal moeten worden gemonitored met indicatoren. De diverse indicatoren die thans zijn voorgesteld in de internationale literatuur voldoen echter niet aan de beleidsbehoefte die men met het beleid zou willen afdekken. Dit wordt naar voren gebracht in een ESB-artikel van 16 April 2004 dat Sander de Bruyn, Ester van der Voet, Annemarth Idenburg, Jeroen van den Bergh en Harmen Verbruggen hebben geschreven. Dit rapport bevat het artikel en geeft daarnaast enige overwegingen die naar voren kwamen bij het schrijven van dit artikel.

Auteurs

Meer over