Rapport

Integrated urban transport plans and cohesion policy

In deze in opdracht van de TRAN-Commissie van het Europees Parlement uitgevoerde studie wordt het samenspel tussen geïntegreerde stedelijke transportplannen (“sustainable urban mobility/transport plans”, SUMP) en het cohesiebeleid van de Europese Unie geanalyseerd. Na een beschouwing over het SUMP-concept en de rol van (stedelijk) transport in het cohesiebeleid worden in acht case studies het verband geanalyseerd tussen geïntegreerde stedelijke transportplanning en de financiering van transportbeleid en transportprojecten onder het cohesiebeleid. Aan beleidsmakers worden enkele aanbevelingen gedaan, onder andere met betrekking tot de uit 2011 stammende voorstellen voor herziening van het cohesiebeleid.

Meer over