Rapport

Internalising the climate costs of European aviation

De Europese Unie heeft de ambitie uitgesproken om CO2-emissies in de transportsector met 90 procent terug te brengen in 2050, vergeleken met 1990. Daarentegen stevent de internationale luchtvaart af op een verdrievoudiging van de CO2-uitstoot in 2050, ten opzichte van 2015.

Om de Europese luchtvaartsector vrijwel volledig klimaatneutraal te maken, is een overgang nodig van fossiele kerosine naar duurzame brandstoffen. In dit onderzoek is onder andere berekend hoe duur die overgang tot 2050 zou zijn, welke brandstofmix het meest waarschijnlijk is en welke CO2-prijs nodig is om deze transitie in gang te zetten.

De totale transitiekosten vallen tot 2050 lager uit dan de schadekosten van de CO2-uitstoot zonder transitie. Dit is het geval voor een overgang naar biobrandstoffen tot 2032 en met e-brandstoffen vanaf dat jaar. De benodigde CO2-prijs bedraagt 200 euro per ton in 2025 en 60-240 euro per ton in 2050.

Auteurs

  • Jasper Faber
  • Max van Geuns, University of Copenhagen
  • Dr. Søren Bøye Olsen, University of Copenhagen

Meer over